top of page

                  Tímto uděluji svůj výslovný souhlas, aby spolek Horoušan, z.s. zpracovával moje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Za osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu se považuje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail.

       

Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem účasti na akcích pořádaných spolkem.

Tyto osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 5 let.

Zapsaný spolek je oprávněn zpracovávat osobní údaje samostatně anebo k tomu pověřit jiného zpracovatele, aby je pro něj zpracovával. Zejména se tak může jednat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, aplikací a služeb.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn/a kdykoliv vzít svůj souhlas zpět, a to buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace anebo zasláním písemného dopisu na sídlo zapsaného spolku. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn/a požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a požadovat vysvětlení o jejich zpracovávání. Beru na vědomí, že mohu požadovat přístup ke svým osobním údajům, kdykoliv je aktualizovat nebo opravovat anebo žádat o jejich vymazání.

Prohlašuji, že jsem byl/a srozuměn/a s tím, že v případě jakýchkoliv pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů, se mohu kdykoliv obrátit na zapsaný spolek anebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page